Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Burz Buduj Dariusz Jarecki
NIP: 5711685779, REGON: 281494033
Mławka 10, 13-240 IłowoOsada
zwany dalej Administratorem.

Administrator zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zapewniamy zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzanych danych.

Z dokładnym zakresem, celem oraz szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych mogą się Państwo zapoznać w zaktualizowanej Polityce prywatności.

wykopy mława wywrotki transport mława usługi dzwigowe mława

Szeroki zakres robót ziemnych, doświadczenie oraz szybka realizacja zleceń, atrakcyjne ceny i profesjonalizm, to cechy, które sprawiają, że mamy coraz większą rzeszę zadowolonych klientów.

Polityka prywatności1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.roboty-ziemne-mlawa.irtf.pl jest
Burz Buduj Dariusz Jarecki
NIP: 5711685779, REGON: 281494033
Mławka 10, 13-240 IłowoOsada
tel. 518 524 720 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).


2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, adres IP komputera z którego złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy zakładaniu Konta Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza reklamacji oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.


3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.3. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.5. wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora– aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


4. Zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się nami pod adresem maly162@onet.eu, tel. 518 524 720, 23 654 14 11. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, pracownicy i współpracownicy Administratora– w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.


6. Środki Ochrony Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą Portal w jakikolwiek sposób obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.


Wywrotka Mława, czyszczenie posesji Płońsk, koszenie traw, brukarstwo Nidzica, murarz Płońsk, dekarz Ciechanów, usuwanie azbestu Działdowo, ocieplenie budynków Mława, usługi remontowe, przeprowadzki, koparki Mława, wyburzania budynków, rozbiórki budynków, roboty ziemne, melioracje, usługi elektryczne Działdowo. Projektowanie wnętrz Mława. Burz Buduj Mława Działdowo, koparka dwudrożna, koparka torowa, zwyżka, podnośnik koszowy, usługi dźwigowe, dźwig o udźwigu 28 ton Mława, dźwigi Mława, Młot wyburzeniowy Mława, usługi młotem wyburzeniowym Mława

KOPARKI, WYWROTKI, ROBOTY ZIEMNE MŁAWA
BURZ BUDUJ Mława, Działdowo
Dariusz Jarecki

Mławka 10,
13-240 Iłowo-Osada

tel. 518 524 720
tel. 23 654 14 11

e-mail: burzbuduj@wp.plRoboty ziemne Mława
Pobierz dane na telefon


Wyświetl większą mapę